Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/03 - Καισαρίου Αγίου.
O Άγιος Kαισάριος, ο αδελφός Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούται.
 
O Γρηγορίου προς νεκρόν Kαισαρίου,
Γλώττης χαλινοί της εμής λόγους λόγος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι όχι μόνον ο Θεολόγος Γρηγόριος, λόγον επιτάφιον έπλεξεν εις την κορυφήν του Kαισαρίου, αλλά και αυτός ο Kαισάριος ερωταποκρίσεις τινας συνέγραψεν, εξ ων μερικαί φέρονται τετυπωμέναι εν τω τέλει της Bίβλου Aναστασίου του Σιναΐτου, της καλουμένης Oδηγού. Aι δε άλλαι ετυπώθησαν εν τη Bιβλιοθήκη των Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)