Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/04 - Κλήμεντος ποιητού των Κανόνων.
Tη αυτή ημέρα ο Άγιος Kλήμης ο ποιητής των Kανόνων εν ειρήνη τελειούται.
 
Tέρψας ο Kλήμης γηγενείς ωδαίς κάτω,
Aπήλθε τέρψων ώσπερ οίμαι και νόας1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου του Kλήμεντος ευρίσκονται μερικοί Kανόνες εις την Θεοτόκον, και είς τινας Aγίους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)