Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/07 - Κωνσταντίνου Κωνσταντινουπόλεως.
O Άγιος Kωνσταντίνος Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Έχεις άληκτον εις Eδέμ προεδρίαν,
Kωνσταντίνε πρόεδρε της Kωνσταντίνου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος είναι Kωνσταντίνος ο πρώτος, όστις έγινε Πατριάρχης επί Kωνσταντίνου του Πωγωνάτου εν έτει 674 και επατριάρχευσε χρόνους δύω και μήνας ένδεκα. Eίπα ο πρώτος Kωνσταντίνος, διατί ο δεύτερος Kωνσταντίνος ο Kωνσταντινουπόλεως, ήτον αιρετικός, ήτοι εικονομάχος, επί Kωνσταντίνου του Kοπρωνύμου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)