Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/03 - Ζήνωνος και Ζωΐλου Αγίων.
Oι Άγιοι Ζήνων και Ζώιλος, εν ειρήνη τελειούνται.
 
Ζωής λύσις Ζήνωνι και τω Ζωίλω,
Ζωής υπήρξε κρείττονος παραιτία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)