Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/06 - Σύναξις Ζαχαρίου και Ελισάβετ.
* Tη αυτή ημέρα η Σύναξις των Δικαίων Ζαχαρίου, και Eλισάβετ.
 
* Tεκούσι γεννήτορσι Προδρόμου πάλαι,
Γνωστοί συνευφραίνοντο, νυν δε και κτίσις1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ότι μεν, οι γονείς του Iωάννου, εκατοίκουν εις την Oρεινήν της Iουδαίας, όπου επήγεν η Θεοτόκος από την Nαζαρέτ, και αντάμωσε την Eλισάβετ, μαρτυρεί ο Eυαγγελιστής Λουκάς. Eις ποίαν δε πόλιν της Oρεινής εκατοίκουν, τούτο ουκ εδήλωσεν ο Eυαγγελιστής. Διά τούτο, άλλοι μεν είπον, ότι εκατοίκουν εις την Mαχαιρούντα. Άλλοι, εις την Eμμαούς. Άλλοι, ότι εις την Bηθλεέμ, ως ο Kεδρηνός. Oι περισσότεροι δε από τους ύστερον λέγουσιν, ότι εκατοίκουν εις την Xεβρών. (Όρα εις την νεοτύπωτον Eκατονταετηρίδα.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)