Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/01 - Ζαχαρίου Νεομάρτυρος του εν ταις παλαιαίς Πάτραις.
* O Άγιος Νεομάρτυς Ζαχαρίας, ο μαρτυρήσας εν ταις παλαιαίς Πάτραις της Πελοποννήσου κατά το αψπβ΄ [1782] έτος, τα σκέλη σχισθείς, τελειούται.
 
+ Σκελών πλατυσμώ εν πλάτει οικείς πόλου,
Ω Ζαχαρία, και βραβείον λαμβάνεις1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Το Μαρτύριον αυτού όρα εις το Νέον Μαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)