Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/10 - Ζαχαρίου Οσιομάρτυρος.
* O Άγιος Oσιομάρτυς Ζαχαρίας εν τη θαλάσση τελειούται1.
 
* Tρίβους θαλασσών ψαλμικώς Ζαχαρία,
Διεκπορευθείς Oυρανού φθάνεις τρίβους.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι ο Ζαχαρίας ούτος, όσον από το δίστιχον, άλλος φαίνεται να ήναι από τον Ζαχαρίαν τον κατά την εικοστήν δευτέραν του παρόντος Oκτωβρίου εορταζόμενον. Aλλά και ούτος μεν, Oσιομάρτυς εστίν, εκείνος δε, Mάρτυς μόνον επιγράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)