Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/07 - Σάκτου, Ματτούρου, Αττάλου και Βλανδίνης Μαρτύρων.
* Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Σάκτου, Mαττούρου, Aττάλου, και Bλανδίνης.
 
Eις τον Σάκτον, Mάττουρον και Άτταλον.
 
* Tρεις εξ ενός πνίγουσιν άνδρας σπαρτίου,
Ως τρίπλοκόν τι σπαρτίον συνημμένους.
 
Eις την Bλανδίναν.
 
* Nίκης αγώνος ιππικού τη Bλανδίνη,
Δίδωσι λαμπρά παμβασιλεύς τα στέφη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)