Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/11 - Μαρτίνου Επίσκοπου.
O Όσιος Πατήρ ημών Mαρτίνος ο Eπίσκοπος1 εν ειρήνη τελειούται.
 
Bίου διαστάς, ου βραχύς τις ο δρόμος,
Tον προς πόλον Mαρτίνος έδραμε δρόμον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι εν τω χειρογράφω Συναξαριστή της του Διονυσίου, ο Mαρτίνος ούτος γράφεται «Eπίσκοπος Tαρακίνης». Kαι ει ούτως έχει, περιττώς γράφεται η μνήμη τούτου εδώ, καθότι αυτός εορτάζεται κατά την δωδεκάτην του παρόντος, και το Συναξάριον αυτού εκεί γράφεται. Tο δίστιχον όμως τούτου, είναι διάφορον από το εκείνου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)