Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/10 - Μαρίνου Μάρτυρος του Γέροντος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Mαρίνου του Γέροντος, ξίφει τελειωθέντος.
 
Γέρων Mαρίνος εξελέγχει γραυν πλάνην,
Tόλμη νεάζων και τελειούται ξίφει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)