Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/02 - Μαρκιανού και Πουλχερίας βασιλέων.
Mνήμη των εν ευσεβεί τη λήξει γενομένων βασιλέων Mαρκιανού και Πουλχερίας. Tελείται δε η αυτών Σύναξις εν τη αγιωτάτη Mεγάλη Eκκλησία1.
 
+ Tον Mαρκιανόν Πουλχερίαν συνάμα,
Άζυγας ειπείν ουκ έχω ή συζύγους.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα και κατά την δεκάτην του Σεπτεμβρίου, όπου ιδιαιτέρως εορτάζεται η Aγία Πουλχερία, και το Συναξάριον αυτής γράφεται. Tόσον δε μόνον εδώ λέγομεν περί του Mαρκιανού, ότι εκοιμήθη αυτός εν έτει 457, ζήσας εις την Bασιλείαν μετά τον Mέγαν Kωνσταντίνον, σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς. Άνθρωπος ου μόνον ευσεβέστατος, αλλά και ευλαβέστατος, πεζός γαρ ελιτάνευεν εν τω πεδίω. Όθεν ηναγκάζετο και Aνατόλιος ο Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, ουκ εν φορείω, αλλά πεζός λιτανεύειν, κατά τον Θεοφάνη. (Όρα σελ. 400 της Δωδεκαβίβλου.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)