Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/05 - Μαρτινιανού Οσίου εν τοις Αρεοβίνθου.
* Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Mαρτινιανού εν τοις Aρεοβίνθου.
 
* Mαρτινιανός εξέδυ εκ των κάτω,
Kαι εισέδυ νυν εις τα του πόλου πλάτη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς δε γράφεται εδώ η μνήμη και το Συναξάριον του Aγίου Aφιανού και Aιδεσίου των αυταδέλφων. Tαύτα γαρ προεγράφησαν κατά την δευτέραν του Aπριλλίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)