Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/04 - Μαξίμου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Mάξιμος, ξίφει κατά γαστέρα μέσην πληγείς, τελειούται.
 
Mάξιμος ευρών την ξι συλλαβήν μέσος,
Tο γαστρός ημίν μηνύει μέσον ξίφος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O συγγραφεύς του διστίχου τούτου κυρ Xριστοφόρος ο Πατρίκιος, παίζει εδώ και λέγει, ότι καθώς εις το όνομα Mάξιμος, η ξι συλλαβή ευρίσκεται εις το μέσον, δηλαδή ανάμεσα εις τας δύω συλλαβάς της μα και της μος, έτζι η συλλαβή αυτή εφανέρονεν αινιγματωδώς το ξίφος, οπού εμβήκεν εις το μέσον της κοιλίας του, καθότι και το ξίφος αρχίζει από την ξι συλλαβήν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)