Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/09 - Μακαρίου νέου Οσιομάρτυρος.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Mακάριος, ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας κατά το έτος αφκζ΄ [1527], ο και μαθητής χρηματίσας του Aγίου Nήφωνος του Kωνσταντινουπόλεως, ξίφει τελειούται1.
 
+ Mακάριος συ και μακάρων εις τόπον,
Θανών απήλθες διά του μαρτυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)