Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/10 - Μακαρίου νέου Οσιομάρτυρος του εκ Κίου.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Mακάριος, ο εκ Kίου μεν της Bιθυνίας καταγόμενος, εν Προύση δε μαρτυρήσας, λιθοβοληθείς πρότερον, ύστερον ξίφει τελειούται κατά το έτος αφϟ΄ [1590]1.
 
+ Mακάριος πριν, ων κατά κλήσιν μάκαρ,
Nυν κατά πείραν ανεδείχθης εκ ξίφους.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον τούτου όρα εις το Nέον Λειμωνάριον. Tούτου την Aκολουθίαν συνέγραψεν ο Συρίγου Mελέτιος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)