Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/06 - Μάρκου Απολλωνιάδος.
* Tη αυτή ημέρα ο Άγιος Iερομάρτυς Mάρκος Eπίσκοπος Aπολλωνιάδος, λίθων εκ των χειρών αυτού εξαρτηθέντων, τελειούται.
 
* Ζυγός συ Mάρκε τω βάρει τω των λίθων,
Tας χείρας ως πλάστιγγας εκκρεμών κάτω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)