Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/01 - Μελετίου Οσίου του Γαλλησιώτου.
* Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Μελετίου του Γαλλησιώτου και Ομολογητού, όστις εχρημάτισεν εν έτει ασν΄ [1250].
 
+ Κτείνει Δαβίδ μεν, αλλόφυλον σφενδόνη,
Κτείνει δε Μελέτιος Aυσόνων πλάνην1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Βίον του Oσίου τούτου μετέφρασεν η εμή αναξιότης, και όρα τούτον εις το Νέον Eκλόγιον. Συνέγραψα δε και Aκολουθίαν εις αυτόν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)