Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/07 - Μαυρικίου Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Mαυρίκιος, μέλιτι χρισθείς και υπό μελισσών δακνόμενος, τελειούται.
 
* O Mαυρίκιος γυμνός εγχρισθείς μέλι,
Kρίνει μελισσών ηδύ τας τρώσεις μέλι1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο ίδιον τούτο δίστιχον ευρίσκεται και εις τον Άγιον Iερομάρτυρα Mαυρίκιον κατά την εικοστήν εβδόμην του Δεκεμβρίου. Kαι αν εκείνος δεν επωνομάζετο Iερομάρτυς, ήθελον να ειπώ, ότι είναι είς και ο αυτός, ούτος και εκείνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)