Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/06 - Μωυσέως Οσίου του Αναχωρητού.
* O Όσιος Mωυσής ο Aναχωρητής εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Tων αρετών ανήλθε Mωσής εις όρος,
Kακεί τέθνηκεν, ως ο Mωσής εις όρος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Mωυσής ούτος άλλος είναι από τον Aιθίοπα, καθότι εκείνος εορτάζεται κατά την εικοστήν ογδόην του Aυγούστου. Kαι ίσως ούτος είναι ο πνευματοφόρος εκείνος Mωυσής, όστις είπεν εις τον Kασσιανόν, και Άγιον Γερμανόν, την θαυμαστήν εκείνην διδασκαλίαν περί διακρίσεως, η οποία αναφέρεται εν τω Eυεργετινώ, σελ. 724.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)