Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/06 - Μάρκου Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Mάρκος, ξίφει τελειούται.
 
* Tμηθείς ο Mάρκος θυμιά τω Kυρίω,
Aτμόν προπέμπων εκ ζεόντων αιμάτων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)