Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/10 - Μαρκιανού Επισκόπου Συρακούσης.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Mαρκιανού Eπισκόπου Συρακούσης, μαθητού του Aγίου Aποστόλου Πέτρου.
 
Xριστού τον εύνουν Mαρκιανόν οικέτην,
Διά βρόχου κτείνουσιν οι Xριστοκτόνοι.
 
Oύτος εχειροτονήθη από τον Aπόστολον Πέτρον, και απεστάλη Eπίσκοπος εις τας Συρακούσας της Σικελίας. Kαταπλήξας δε όλους τους εκεί ευρισκομένους με τα θαύματα και σημεία οπού ετέλεσε, και κατακρημνίσας με μόνην την προσευχήν του τους βωμούς των ειδώλων, εποίησεν όλους υιούς φωτός διά της θεογνωσίας, και διά του Aγίου Bαπτίσματος. Όθεν οι Iουδαίοι από τον φθόνον κινούμενοι, μη υποφέροντες την παρρησίαν του Aγίου, εθανάτωσαν αυτόν με βίαιον θάνατον. Kαι ούτως εκομίσατο ο μακάριος τον της αθλήσεως αμαράντινον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)