Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/01 - Τεσσάρων Μαρτύρων των εν Τύρω.
Οι εν Τύρω Άγιοι τέσσαρες Μάρτυρες, ξίφει τελειούνται.
 
Στερρών αθλητών τεσσάρων φωνή μία,
Ημίν το θνήσκειν εκ ξίφους ευθυμία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)