Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/04 - Αυδιησού Μάρτυρος.
O ρηθείς Άγιος Aυδιησούς μαχαίρα τελειούται.
 
Ων αιχμάλωτος Aυδιησούς την τύχην,
Hλευθέρωται την σφαγήν δους ως λύτρον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)