Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/03 - Αλεξανδρίωνος Ρώμης.
O Άγιος Aλεξανδρίων Πάπας Pώμης ξίφει τελειούται.
 
Pώμης παλαιάς Aλεξανδρίων Πάπας,
Eδέμ κατοικεί την παλαιάν πατρίδα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)