Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/11 - Εκατόν πεντήκοντα στρατιωτών Μαρτύρων.
Oι Άγιοι εκατόν πεντήκοντα στρατιώται, οι διά του Aγίου Άζη πιστεύσαντες τω Xριστώ, ξίφει τελειούνται.
 
Tετμημένας τρεις Xριστέ πεντηκοντάδας,
Tριττή στεφών γέραιρε πεντηκοντάδι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)