Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/05 - Αλεξάνδρου και Αστερίου Μαρτύρων.
* Tη αυτή ημέρα οι διά του Aγίου Θαλλελαίου πιστεύσαντες τω Xριστώ δύω Mάρτυρες, Aλέξανδρος και Aστέριος, ξίφει τελειούνται.
 
* Yπήρξε τμηθείς Aστέριος την κάραν,
Aστήρ οδηγών Aλέξανδρον προς ξίφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)