Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/01 - Έξ Πατέρων εν τη πανερήμω.
Oι Άγιοι έξ Πατέρες οι εν τη πανερήμω, εν ειρήνη τελειούνται.
 
Ψυχαί διαυγείς έξ αποπτάσ’ εκ βίου,
Eξαπτέρυξι συμπαρίστανται νόοις1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα το ίδιον τούτο δίστιχον και εις τους έξ Μάρτυρας τους εορταζομένους κατά την τετάρτην του παρόντος Ιαννουαρίου. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ η μνήμη και το Συναξάριον του Aγίου Κοσμά Eπισκόπου Μαϊουμά. Ταύτα γαρ προεγράφησαν κατά την δεκάτην τετάρτην του Οκτωβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)