Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
04/01 - Έξ Μαρτύρων.
Οι Άγιοι έξ Μάρτυρες εν ειρήνη τελειούνται.
 
Ψυχαί διαυγείς έξ αποπτάσ’ εκ βίου,
Eξαπτέρυξι συμπαρίστανται νόοις1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα το ίδιον τούτο δίστιχον και εις τους έξ Πατέρας τους εορταζομένους κατά την ιε΄ του παρόντος Ιαννουαρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)