Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/05 - Ιβηριτών Οσιομαρτύρων.
* Mοναχοί Oσιομάρτυρες Iβηρίται, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα φημί Mιχαήλ, και τον Πατριάρχην Bέκκον, εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται1.
 
+ Yπέρ πατρώων επνίγητε δογμάτων,
Kαι προς γαληνούς ωρμίσασθε λιμένας.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)