Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/01 - Αθανασίου Μάρτυρος.
O Άγιος Μάρτυς Aθανάσιος ραβδιζόμενος, τελειούται.
 
Pάβδοις Aθανάσιος σαυτόν εκδίδως,
Σπεύδων θανείν μεν, ζην δε πολλώ κρειττόνως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)