Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/09 - Αρτεμιδώρου και Θαλού Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Aρτεμιδώρου και Θαλού.
 
Aρτεμίδωρον και Θαλόν κτείνει ξίφος,
Mη προσκυνούντας Άρτεμιν ξενοκτόνον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)