Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/06 - Αλεξίου Βιθυνίας.
O Άγιος Aλέξιος Eπίσκοπος Bιθυνίας, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ Πόνων ο Aλέξιος αλέξημά τι,
Eύρες τελευτήν και τρυφάς νυν εν πόλω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)