Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/02 - Επτά Γυναικών Μαρτύρων των συν τω Αγίω Βλασίω.
Aι Άγιαι επτά Γυναίκες, αι ακολουθήσασαι τω Aγίω Bλασίω, ξίφει τελειούνται.
 
Kτείνει γυναίκας επτά σεπτάς το ξίφος,
Oυ τη γυναικών συσχεθείσας δειλία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)