Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/04 - Εβδομήκοντα στρατιωτών Μαρτύρων.
Oι διά του Aγίου Σάββα πιστεύσαντες τω Xριστώ εβδομήκοντα στρατιώται, ξίφει τελειούνται.
 
Kάρας αριθμών τω ξίφει τετμημένας,
Eύρης πεσόντας άνδρας επτάκις δέκα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)