Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/10 - Διακοσίων Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα, μνήμη των Aγίων διακοσίων Mαρτύρων, των συναναιρεθέντων τω Aγίω Eυλαμπίω.
 
Aνδρών τετραπλήν οίδα πεντηκοντάδα,
Ξίφει τελειωθείσαν, ω θείου τέλους!
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)