Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/04 - Εκατόν είκοσι Περσών Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα μνήμη των Aγίων εκατόν είκοσι Mαρτύρων των εν Περσίδι πυρί τελειωθέντων.
 
Aν εξαριθμής ους το πυρ Πέρσας φλέγει,
Eύρης έχοντας τετράκις το τρις δέκα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)