Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/10 - Άννης Μάρτυρος.
H Aγία Mάρτυς Άννα, η μήτηρ του Aγίου Kυριακού, λαμπάσι φλεγομένη τελειούται.
 
Φλεχθείσα σάρκα Mάρτυς Άννα λαμπάσι,
Αειφανής υπήρξε λαμπάς Kυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)