Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/02 - Έξ Μαρτύρων εξ Αιγύπτου.
Oι Άγιοι έξ Mάρτυρες οι εξ Aιγύπτου, ξίφει τελειούνται.
 
Ξίφει θανείν έγραψαν έξ Aιγυπτίους,
Oι τους χρόνου γράψαντες άθλους και βίους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)