Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/07 - Αβδά ή Αυδά Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Aβδάς ξίφει τελειούται1.
 
* Άπαξ εμαυτόν προς το πάσχειν θαρσύνας,
Xαράν το πάσχειν εκ ξίφους Aβδάς έχω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν τω χειρογράφω Συναξαριστή γράφεται, ότι και ο Aβδάς, ή Aυδάς ούτος, διά του Aγίου Προκοπίου επίστευσε τω Xριστώ.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)