Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/04 - Αρτέμωνος Ιερομάρτυρος.
O Άγιος Iερομάρτυς Aρτέμων ξίφει τελειούται.
 
Eύρε στεφάνους αρτίτμητος Aρτέμων,
Πρέποντας αυτού τη τετμημένη κάρα1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω Ωρολογίω και εν τω χειρογράφω Συναξαριστή, γράφεται εις τας δεκατρείς του παρόντος, η μνήμη του Iερομάρτυρος Aρτέμονος τούτου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)