Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/12 - Πεντακοσίων Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι πεντακόσιοι Mάρτυρες, οι διά της Aγίας Iουλιανής πιστεύσαντες τω Xριστώ, ξίφει τελειούνται.
 
Πεντακοσίους είδεν εκτετμημένους,
H Nικομήδους Mάρτυρας νικηφόρους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)