Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/11 - Εξακοσίων εβδομήκοντα Μαρτύρων.
Oι Άγιοι εξακόσιοι εβδομήκοντα Mάρτυρες ξίφει τελειούνται.
 
Tέμνουσιν ανδρών εικάδας τριπλώς δέκα,
Mεθ’ ων και άλλους άνδρας επτάκις δέκα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)