Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/09 - Ανδροπελαγίας και Θέκλης Μαρτύρων.
Aι Άγιαι Aνδροπελαγία και Θέκλα, ξίφει τελειούνται.
 
Ως ανδρική τις ην Aνδροπελαγία,
Προς την κεφαλής εκτομήν ως η Θέκλα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)