Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/06 - Εβδομήκοντα Μαρτύρων των εν Σκυθοπόλει.
* Oι Άγιοι εβδομήκοντα Mάρτυρες οι εν Σκυθοπόλει ξίφει τελειούνται.
 
* Eίχες μαθητάς επτάκις Σώτερ δέκα,
Έχεις αθλητάς και τοσούτους εκ ξίφους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)