Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/12 - Αβερκίου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Aβέρκιος ξίφει τελειούται.
 
Έπαθλον Aβερκίω της τομής μέγα,
Oυ γαρ κότινος (ήτοι αγριελαία), ουρανός δε το στέφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)