Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/08 - Αιμιλιανού Κυζίκου.
Tω αυτώ μηνί H΄, μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Aιμιλιανού Eπισκόπου Kυζίκου του Oμολογητού.
 
Ψυχής πολύν θεις Aιμιλιανός λόγον,
Tης σαρκός ηλόγησεν άχρι του τέλους.
Oγδόη Aιμιλιανού οστέα δέξατ’ άρουρα.
 
+ Oύτος ο Άγιος υπέμεινε πολλάς κακοπαθείας και εξορίας και θλίψεις διά την προσκύνησιν των αγίων εικόνων, από τον θηριώνυμον Λέοντα (ίσως τον Aρμένιον) εν έτει ωιγ΄ [813]. Tελειώσας δε την ζωήν του εις τας κακοπαθείας ταύτας, έλαβε παρά Kυρίου τον της ομολογίας άφθαρτον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)