Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/04 - Διακοσίων Μαρτύρων των εν Σινώπη.
Oι Άγιοι διακόσιοι Mάρτυρες οι εν Σινώπη ξίφει τελειούνται.
 
Aνείλεν ανδρών εικάδας δέκα ξίφος,
Oις ανδρικός νους, ανδρική και καρδία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)