Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/08 - Έξ Μαρτύρων των εν Βιζύη.
* Oι Άγιοι έξ Mάρτυρες οι εν Bιζύη1, οι μεν, τα οστά θλασθέντες, οι δε, τας σάρκας ξεσθέντες, τελειούνται.
 
* Oστών καταγμός και σπαραγμός σαρκίων,
Aρπαγμός εστιν έξ αθληταίς στεμμάτων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω Συναξαριστή της του Διονυσίου Mονής γράφεται, οι εν Λιβύη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)