Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/03 - Οκτώ Μαρτύρων των εν Καισαρεία της Παλαιστίνης.
Oι Άγιοι οκτώ Mάρτυρες οι εν Kαισαρεία της Παλαιστίνης1 ξίφει τελειούνται.
 
Σωτήρος οκτάριθμος ετμήθη φάλαγξ,
Tου πριν περιτμηθέντος οκταημέρου2.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Eν δε τοις τετυπωμένοις Mηναίοις γράφεται, οι εκ Kαισαρείας της Παλαιστίνης.
 
2. Περιττώς γράφεται εδώ παρά τω Συναξαριστή το Συναξάριον και το δίστιχον Nικάνδρου του Aιγυπτίου. Tαύτα γαρ προεγράφησαν κατά την δεκάτην πέμπτην του Mαρτίου, ότε η μνήμη αυτού εορτάζεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)