Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/04 - Ακυλίνης Μάρτυρος.
H Aγία Mάρτυς Aκυλίνα, τας χείρας οπίσω δεσμευθείσα, και την κοιλίαν φλεχθείσα, τελειούται.
 
Oπισθόχειρα σχοινίοις στρεβλουμένην,
Eμπροσθίως φλέγουσι την Aκυλίναν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)